Cài đặt Apache, MySQL, PHP (LAMP) trên Centos

Giới thiệu LAMP Stack
LAMP Stack là một nhóm các phần mềm mã nguồn mở sử dụng cho web server. Thực chất LAMP là viết tắt của các chữ cái đầu Linux, Apache, MySQL và PHP gộp lại. Tất nhiên Linux đã có sẵn, bây giờ goCloud sẽ hướng dẫn bạn cài đặt Apache, MySQL, PHP trên Cloud Server

Bước 1 – Cài đặt Apache

Mở termial SSH và chạy lệnh sau

yum install httpd

Sau khi cài đặt, bật apache lên như sau

service httpd start

Để check xem Apache đã install thành công hay chưa, bạn vào trình duyệt và gõ địa chỉ sau: http://địa_chỉ_ip_máy để kiểm tra
Nếu không connect được, bạn thử tắt iptables service đi

service iptables stop

Bước 2 – Cài đặt MySQL

Mở termial SSH và chạy lệnh sau

yum install mysql-server
service mysqld start

Trong quá trình cài đặt, MySQL sẽ hỏi bạn 2 lần, khi đó bạn đánh yes hoặc y để thực hiện quá trình cài đặt
Sau khi cài đặt thành công, bạn cần phải thiết lập password cho MySQL như sau

/usr/bin/mysql_secure_installation

Bạn sẽ được yêu cầu nhập password hiện tại
Ở bước này password đang để hiện tại là trống nên ta sẽ enter không đánh gì vào, sau đó ta nhập password theo ý mình.

Enter current password for root (enter for none):
OK, successfully used password, moving on...

Bước 3 – Cài đặt PHP

yum install php php-mysql

 

Bình luận

avatar
  Subscribe  
Notify of