Con gái khi yêu rất khó hiểu… và bọn con trai cũng thế thôi!
Đôi khi họ làm những điều khiến đối phương không biết thế nào mà lần?! Không biết phải xử lý thế nào cả…

TÌNH YÊU KHÔNG CÓ LỖI – LỖI TẠI HONDA BLADE

#TinhYeuKhongCoLoi
#HondaBlade
#TinhYeuKhongCoLoiLoiTaiHondaBlade