Cài đặt lại website WordPress của bạn sau khi bị hack

Vấn đề: Vào một ngày đẹp trời bỗng dưng website WordPress của bạn bị hack, bạn phát hiện ra một số link ẩn, web trắng phau, hoặc có và dòng hacked by … Ok, bạn đổi pass hosting, đổi pass CSDL, đổi pass username đăng nhập, scan CSDL và .. cài đặt lại core và plugins. Bạn cài đặt core bằng cách vào Cập nhật > Cài đặt lại ngay bây giờ. Ok. Bạn cài đặt lại plugin bằng cách xoá từng plugins một đi và cài lại plugin đó. Nhưng sẽ thật chán nếu website của bạn có nhiều hơn 2 plugins. (99.99{a800a251b634c5d11f20a2d07a906847a3b3472666285838eb476f2ac984752d} là vậy).
Giải pháp: sử dụng WP CLI để cài đặt lại tất cả plugins chỉ một dòng lệnh. Truy cập vào thư mục chứa mã nguồn của website của bạn và chạy lệnh sau.

wp plugin install $(wp plugin list --field=name) --force

Tất nhiên ta có thể làm điều đó với themes:

wp theme install $(wp theme list --field=name) --force

Đơn giản vậy thôi.

Bình luận

avatar
  Subscribe  
Notify of