Composer là một công cụ để quản lý phụ thuộc trong PHP. Nó cho phép bạn khai báo các thư viện phụ thuộc dự án của bạn cần và nó sẽ cài đặt chúng trong project của bạn cho bạn.

Trước tiên các bạn cd đến folder /tmp

Sau đó download file composer.phar

Cuối cùng move nó vào folder /usr/local/bin/

Để kiểm tra version composer các bạn dùng lệnh:

Chúc các bạn thành công

theo Vultr