Phím tắt trong Eclipse

Phím tắt thông dụng trong Eclipse, giúp thao tác nhanh hơn rất nhiều so với việc dùng Menu

=========Viết tắt đoạn code với ctrl + space========

1. public static void main(String[] args) {}
2. System.out.println(” “);
1. main -> ctrl + space
2. sout hoặc syso -> ctrl + space
===========Các phím tắt thường dùng==========

Ctrl + B : build project
Ctrl + D : xóa dòng tại chứa con trỏ (thường là khi có nhiều dòng trống quá, ta muốn kéo code lên gom lại nhìn cho đẹp Beauty)
Alt + mũi tên lên/xuống : di chuyển dòng hiện tại lên/xuống
Ctrl + F : tìm chuỗi trong class
Ctrl + H : mở nhanh màn hình search
Ctrl + O : nhảy nhanh tới 1 hàm trong class
Ctrl + E : nhảy nhanh tới 1 tab trong các tất cả các tab đang mở (khi mở cỡ trên 10 tab làm cách này nhanh hơn dò từng tab nhiều)
Ctrl + W : đóng tab hiện tại
Ctrl + Shift + W : đóng toàn bộ các tab đang mở (trong trường hợp có nhiều tab quá Byebye)
Alt + mũi tên trái/phải : nhảy qua tab bên trái/phải
Shift + Tab : tác dụng ngược lại với phím Tab Byebye
Ctrl + Shift + O :tự động bổ sung thư viện thừa thiếu
Ctrl + Shift + C : comment, uncomment một đoạn code
Ctrl + Shift + F : định dạng lại đoạn code theo chuẩn -> nhìn cho nó đẹp Adore
Alt + Shift + S, V : override hoặc implement một hàm
Alt + Shift + S, R : tạo hàm getter, setter cho field trong class
Alt + Shift + S, C : tạo hàm khởi tạo bằng cách override hàm khởi tạo lớp cha
Alt + Shift + S, O : tạo hàm khởi tạo bằng các field trong class
Ctrl + / tự động thêm hoặc bỏ đi dấu “//” để comment hoặc bỏ comment code

Chú ý: cần bôi đen khi dùng 2 cách dưới

Ctrl+ shift + \ mở comment đoạn code được chọn
Ctrl+ shift + / comment đoạn code được chọn bằng /* */

Bình luận

avatar
  Subscribe  
Notify of