Như tiêu đề, bài viết này mình sẽ chia sẻ link các bộ cài macOS (OS X) các phiên bản từ 10.8 cho đến mới nhất là macOS 10.14 Beta.

Mật khẩu download tất cả bộ cài macOS: macintosh.vn

OS X Mountain Lion

OS X 10.8.5

OS X Mavericks

OS X 10.9.4 | 10.9.5

OS X Yosemite

OS X 10.10.4 | 10.10.5

OS X El Capitan

OS X 10.11.1 | 10.11.2 | 10.11.4 | 10.11.5 | 10.11.6

macOS Sierra

macOS 10.12|| 10.12.2 || 10.12.3 || 10.12.4 || 10.12.5

macOS High Sierra
macOS Mojave