Udemy là một website có nhiều khóa học bằng tiếng Anh giống như Lynda, tuts+ ….  đã phát triển được hơn 3 năm. Luôn có rất nhiều chương trình khuyến mãi cực chất, từ giảm giá cho đến miễn phí các khóa học. Các khóa học trên Udemy rất đa dạng, phong phú vô cùng.

Các lĩnh vực hiện có trên Udemy:

 • Development
 • Web Development
 • Mobile Apps
 • Programming Languages
 • Game Development
 • Databases
 • Software Testing
 • Software Engineering
 • Development Tools
 • E-Commerce
 • Business
 • IT & Software
 • Office Productivity
 • Personal Development
 • Design
 • Marketing
 • Lifestyle
 • Photography
 • Health & Fitness
 • Teacher Training
 • Music
 • Academics
 • Language
 • Test Prep

 

Việt bạn cần làm:

Tạo một tài khoản trên Udemy để có thể thêm các khóa học miễn phí vào đó. Những khóa học đã được thêm vào tài khoản sẽ không bị mất đi và có thể học bất cứ khi nào bạn muốn.

Bookmarks lại và check hàng ngày để cập nhật khóa học.

Update 01-09-2018

Update 28-08-2018

Update 20-08-2018

Update 16-08-2018

Update 14-08-2018

Update 05-08-2018

Update 04-08-2018

Update 30-07-2018

Update 24-07-2018

Update 12-07-2018

Update 11-07-2018

Update 08-07-2018

Update 05-07-2018

Update 04-07-2018

Update 01-07-2018

Update 28-06-2018

Update 20-06-2018

Update 15-06-2018

Update 13-06-2018

Update 12-06-2018

Update 07-06-2018

Update 05-06-2018

Update 01-06-2018

Update 30-05-2018

Update 23-05-2018

Update 16-05-2018

Update 09-05-2018

Update 04-05-2018

Update 02-05-2018

Update 29-04-2018

Update 23-04-2018

Update 21-04-2018

Update 20-04-2018

Update 17-04-2018

Update 12-04-2018

Update 10-04-2018

Update 31-03-2018

Update 29-03-2018

Update 28-03-2018

Update 27-03-2018

Update 25-03-2018

Update 24-03-2018

Update 20-03-2018

Update 17-03-2018

Update 10-03-2018

Update 28-02-2018

Update 11-02-2018

Update 30-01-2018

Update 26-01-2018

Update 25-01-2018

Update 22-01-2018

Update 17-01-2018

Update 16-01-2018

Update 11-01-2018

theo {enqtran}