Cách khắc phục khi Macbook sleep bị hao pin quá nhiều (macOS Mojave)

Mở ứng dụng “Terminal” và đánh dòng lệnh:

pmset -g

(lệnh này mở cài đặt chi tiết quản lý năng lượng)
Sau đó, để thay đổi các thông số, thì đánh các dòng lệnh sau, từng cái một (nhập password hệ thống khi được yêu cầu):

sudo pmset -a hibernatemode 25
sudo pmset -a standby 1
sudo pmset -a standbydelaylow 60
sudo pmset -a standbydelayhigh 60

Bình luận

avatar
  Subscribe  
Notify of