Về con Virus này thì mình chắc chẳng cần phải nói qua nữa vì trên Facebook gần đây rất nổi trội vấn đề này rồi rồi cho nên mình sẽ đi vào vấn đề luôn.
Trong bài viết này mình sẽ chia sẻ tới các bạn cách phòng chống mã độc tống tiền Wannacry trên mọi Windows của tác giả “Kiet Nguyen Anh Production” là Admin of Linux Team Việt Nam.

A. Kiểm tra port 445

B. Chặn port 445/137/138/139 trên Firewall

C. Tắt Sever service

RESTART LẠI MÁY. CẤM SHUTDOWN