Cách thêm tên miền ảo cho localhost với XAMPP

Bạn muốn 1 tên miền ảo sử dụng cho localhost như vnnotes.dev,… Rất dễ dàng để thực hiện nó với Virtual Host trong Apache.
Trước tiên, bạn tìm đến file hosts ở máy tính tại C:\Windows\system32\drivers\etc\ rồi ấn chuột phải vào nó, chọn Properties.
Nếu bạn dùng Mac, hãy sửa file /private/etc/hosts hoặc /etc/hosts đối với Linux.

Sau đó bạn chọn tab Security, ấn nút Edit để sửa quyền, chọn phần User và đánh dấu Full Control. Sau đó ấn Ok để lưu lại toàn bộ.

Bây giờ bạn mở file hosts ra, trỏ tên miền ảo cần thêm vào về IP của localhost là 127.0.0.1. Rồi lưu lại file hosts.

Tham khảo thachpham.com
Bây giờ bạn hãy vào thư mục C:\xampp\apache\conf\extra\ tìm file httpd-vhosts.conf rồi mở lên.
Sau đó tìm đến dòng này và xóa hai dấu thăng (#) đi. Nếu bạn có dùng port khác cho Apache thì hãy đổi 80thành cổng của bạn.

##NameVirtualHost *:80

Sau đó chèn thêm đoạn dưới đây vào cuối file httpd-vhosts.conf để khai báo thêm domain thachpham.com.

<VirtualHost *:80>
    DocumentRoot "C:/xampp/htdocs/thachpham"
    ServerName thachpham.com
</VirtualHost>
  • DocumentRoot: Đường dẫn của thư mục mà bạn muốn domain ảo trỏ về.
  • ServerName: Domain ảo đã khai báo trong file hosts mà bạn muốn thêm vào localhost.

Bây giờ thì hãy khởi động lại Apache và truy cập domain ảo của bạn để xem kết quả.
Chúc các bạn thành công!

Bình luận

avatar
  Subscribe  
Notify of