Cài đặt Apache 2.4 và PHP 5.6

I. Cài đặt Apache 2.4

Đầu tiên bạn truy cập website https://www.apachelounge.com/download/ , sau đó chọn version để download phù hợp với OS của bạn đang dùng. Của tôi là Windows 64 bit nên tôi chọn cài Apache 2.4.10 Win64 (Tuy nhiên bạn chọn cài Apache 2.4.10 Win32 cho Windows 64bit cũng chẳng vấn đề gì, nhưng nếu windows của bạn là 32bit thì bạn chỉ có thể cài pache 2.4.10Win32 bit được thôi).
Giải nén và copy vào nơi mong muốn. Ví dụ của tôi là ổ C:\Apache24
Tiếp tục, bạn open command pormt và run command như dưới:

C:\Apache24\bin>httpd.exe -k install

Double click C:\Apache24\bin\ApacheMonitor.exe để chạy. Nếu không chạy được do có ứng dụng đang chiếm cổng 80 thì đọc bài dưới đây:

II. Cài đặt và cấu hình PHP 5.6

Bạn vào trang sau để dowload PHP về: http://windows.php.net/download/
Sau khi download xong bạn giải nén PHP ra.
Rename file ..\php.ini-development thành ..\php.ini 
Open file này C:\Apache24\conf\httpd.conf rồi thêm những dòng này vào:

LoadFile "C:/php/php5ts.dll"
LoadModule php5_module "c:/php/php5apache2_4.dll"
AddHandler application/x-httpd-php .php
#configure the path to php.ini
PHPIniDir"C:/php"

Restart lại Apache service. Chúc các bạn thành công!

Bình luận

avatar
  Subscribe  
Notify of