Flush DNS – Xóa cached DNS trên máy tính.

Hầu hết các hệ điều hành và các DNS client sẽ tự động lưu cache địa chỉ IP và các kết quả DNS gần đây, điều này giúp cho việc truy cập domain nhanh hơn do sử dụng trực tiếp các kết quả DNS trước đó trên máy. Nhưng nếu địa chỉ bị thay đổi trước khi cached DNS được cập nhật bạn sẽ không thể truy cập vào được trang web của bạn. Một trong những cách để giải quyết tình trạng trên là flush DNS. Trong bài viết này sẽ đề cập đến việc flush DNS trên máy của bạn:

 • Windows® 10 – 8

  • Ấn Win+X để mở WinX Menu
  • Chọn Command Prompt(Administrator)
  • Gõ lệnh sau và enter:
   • ipconfig /flushdns
  • Thành công và có thông báo:
   • Windows IP configuration successfully flushed the DNS Resolver Cache.
 • Windows Vista / Windows 7 Flush DNS

  • Mở Windows command prompt bằng cáchchọn menu Start => All Programs => Accessories. Click chuột phải vào Command Prompt và chọn Run as Administrator.
  • Tại của sổ hiện ra bạn đánh câu lệnh sau và enter.
   • ipconfig /flushdns.
  • Thành công và có thông báo:
   • Windows IP configuration successfully flushed the DNS Resolver Cache.
 • Mac Flush DNS

   

  • Nếu bạn đang sử dụng Mac OS X Leopard
   • Open command terminal và chạy lệnh
    • dscacheutil -flushcache
  • Nếu bạn đang sử dụng Mac OS X 10.X
   • Open command terminal và gõ:
    • lookupd -flushcache
 • Linux Flush DNS

  • Open command terminal và gõ lệnh:
   • /etc/init.d/nscd restart

Bình luận

avatar
  Subscribe  
Notify of