Đến hẹn lại lên, tiếp tục lại qua tháng mới mình lại tiếp tục giới thiệu những theme WordPress miễn phí đẹp nhất được ra mắt vào tháng vừa rồi. Mặc dù tháng này mình đăng hơi chậm trễ một chút nhưng vẫn có danh sách theme đầy đủ mỗi tháng nhé. Tuy nhiên trong tháng này sẽ có nhiều theme mới từ tháng 9 mà mình sẽ gom lại luôn.

Cũng giống như mọi lần, theme tháng này có đủ các thể loại từ blog, tin tức đến trang bán hàng nhé. Khi cài theme bạn lưu ý tìm documentation tương ứng với theme đó để cài đặt cho chính xác.

Ocin Lite (Demo/Download)ocin-lite-theme

 

Snowbird (Demo/Download)snowbird-theme

 

Gridbox (Demo/Download)gridbox-theme

 

Tone (Demo/Download)tone-theme

 

Verbosa (Demo/Download)verbosa-theme

 

Illdy (Demo/Download)illdy-themee

 

Sanremo (Demo/Download)sanremo-theme

 

MH FoodMagazine (Demo/Download)

Đây là một child theme của MH Magazine nên bạn phải cài theme này trước nhé.mhmagazine-theme

 

MH TravelMag (Demo/Download)

Đây cũng là child theme của MH Magazine.mhtravelmag-theme

 

BizzBoss (Demo/Download)bizzboss-theme

 

Maggie Lite (Demo/Download)maggie-lite-theme

 

Astrid (Demo/Download)astrid-theme

 

Good (Demo/Download)good-theme

 

WP Portfolio (Demo/Download)wpportfolio-theme

 

Fabulous Fluid (Demo/Download)fabulous-fluid-theme

 

Shop Isle (Demo/Download)shopisle-theme

 

Pixgraphy (Demo/Download)pixgraphy-theme

 

Revolve (Demo/Download)revolve-theme

 

Period (Demo/Download)period-theme