Xamp là phần mềm đóng gói các dịch vụ Apache, Mysql, FTP, Mail vào làm một. Để đơn giản có một webserver bạn download Xampp về và cài đặt nó. Nhưng khi vào phpMyAdmin mặc định Xampp không đặt password cho root, điều này rất nguy hiểm do vậy ta cần đặt mật khẩu cho root. Dưới đây là hướng dẫn đơn giản như sau:

Cách đặt như sau: Các bạn vào http://localhost/phpmyadmin sau đó làm như hình dưới:

Click: Edit privileges chọn tab Change password nhập mật khẩu mới sau đó ấn Go

Tiếp theo, bạn vào thư mục cài đặt xampp tìm và mở file

xampp\phpMyAdmin\config.inc.php
Tìm đoạn code này:
/* Authentication type and info */
$cfg['Servers'][$i]['auth_type'] = 'config';
$cfg['Servers'][$i]['user'] = 'root';
$cfg['Servers'][$i]['password'] = '';
$cfg['Servers'][$i]['AllowNoPasswordRoot'] = true;

Sửa thành:

/* Authentication type and info */
$cfg['Servers'][$i]['auth_type'] = 'http';
$cfg['Servers'][$i]['AllowNoPasswordRoot'] = true;

Restart lại Xampp.

Xong thì bạn vào lại Phpmyadmin lại, đăng nhập với tài khoản:

user: root
pass: pass vừa đặt ở bước trên

Chúc thành công! Mọi thắc mắc để lại ở comment.