Trước tiên bạn mở CMD và chạy lệnh, tùy vào đường dẫn nơi đặt Apache của bạn mà có câu lệnh khác nhau, ở đây mình đặt folder Apache24 trong ổ C nên câu lệnh sẽ như sau:

Tiếp tục gõ đoạn lệnh dưới đây:

Enter và Gõ tiếp:

Enter và đặt PEM pass rồi tiếp tục enter, bỏ qua Country Name, State, Locality, Organization,.. nhập Common Name: localhost bỏ qua Email, challege và company name.

Gõ tiếp:

Enter và nhập PEM pass vừa đặt ở trên, của mình là 123456a@

Gõ tiếp:

Enter và tắt cửa sổ CMD đi.

Mở C:/Apache24/conf kiểm tra, nếu có 2 file server.crt và server.key là bạn đã cài đặt thành công 60{a800a251b634c5d11f20a2d07a906847a3b3472666285838eb476f2ac984752d}

Tiếp theo mở file C:/Apache24/conf/httpd.conf tìm 3 dòng:

và bỏ dấu # ở đầu đi và lưu lại

Tiếp theo mở file C:/Apache24/conf/extra/httpd-ssl.conf tìm dòng

Sửa ServerName www.example.com thành

Lưu lại và khởi động lại Apache.

Nếu đọc chưa hiểu bạn có thể tham khảo thêm video hướng dẫn này

Chúc các bạn thành công.