Cài đặt LAMP trên Ubuntu

LAMP là một nhóm các phần mềm mã nguồn mở được cài đặt cùng nhau để xây dựng môi trường web server :

  • Hệ điều hành Linux
  • Web server Apache
  • Hệ quản trị CSDL MySQL
  • Ngôn ngữ lập trình PHP

Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt LAMP trên hệ điều hành Ubuntu 16.04 nhé.


Cập nhật Package

Trước khi làm việc ở Ubuntu, bạn nên tiến hành cập nhật gói phần mềm của Ubuntu lên phiên bản mới nhất với lệnh:

Cài đặt Apache

Sử dụng lệnh sau:

Kiểm tra Apache đã hoạt động được chưa, bạn vào địa chỉ http://localhost trên trình duyệt. Nếu trình duyệt hiển thị như sau thì có nghĩa bạn đã cài đặt Apache thành công:

Trên Ubuntu, các source code của chúng ta sẽ được lưu trữ trong thư mục /var/www/html. Mình sử dụng lệnh:

thì sẽ thấy trong thư mục html lúc này có chứa 2 file là index.htmlindex.nginx-debian.html.

Cài đặt PHP

Cài đặt PHP

Để cài đặt PHP và các module PHP cho Apache trên Ubuntu, các bạn hãy dùng lệnh sau:

Để kiểm tra PHP và Apache có tương thích với nhau không, ta sẽ khởi động lại Apache bằng câu lệnh:

Sau đó, tạo 1 file test.php:

với nội dụng như sau:

Nếu trình duyệt hiển thị như sau thì coi như ta đã cài đặt PHP thành công:

Cài đặt module cho PHP

Sử dụng lệnh sau để hiển thị danh sách các module cho PHP:

Để cài module nào thì ta dùng lệnh:

Cài đặt MySQL

Cài đặt MySQL

Để cài MySQL, ta dùng lệnh sau:

Trong qúa trình cài đặt, hệ thống sẽ yêu cầu bạn nhập mật khẩu và xác nhận mật khẩu cho tài khoản root của MySQL.

Cài đặt phpMyAdmin

  • Bước đầu tiên, sử dụng lệnh sau để cài đặt phpMyAdmin:
  • Việc cài đặt phpMyAdmin diễn ra khá lâu. Trong qúa trình cài đặt, hệ thống sẽ hỏi chúng ta chọn web server nào được tự động cấu hình khi chạy phpMyAdmin. Lúc này các bạn chọn apache2 rồi nhấn Enter nhé.
  • Sau đó, hệ thống sẽ yêu cầu tạo mật khẩu cho phpMyAdmin thì các bạn cứ dùng mật khẩu đã tạo ở bước cài đặt MySQL luôn nhé.
  • Mở file /etc/apache2/apache2.conf thêm dòng này vào cuối file:
  • Cuối cùng, khởi động lại Apache bằng lệnh:
Mở trình duyệt, vào địa chỉ localhost://phpmyadmin, phpMyadmin sẽ yêu cầu nhập tài khoản và mật khẩu thì các bạn nhập root và mật khẩu mà bạn đã tạo ở phần cài đặt nhé.

OK, việc cài đặt LAMP trên Ubuntu đến đây đã hoàn tất!