Cập nhật tháng 8/2017 Windows 10 Phiên bản 1703 (OS Build 15063.540)

Microsoft vừa phát hành bản cập nhật tích lũy KB4034674 dành cho Windows 10 phiên bản 1703 vào ngày 8 tháng 8, 2017 giờ Mỹ. Bản cập nhật mới sẽ đẩy hệ điều hành lên xây dựng (OS Build 15063.540). Bản cập nhật bảo mật này bao gồm những cải tiến về chất lượng. Không có tính năng hệ điều hành mới nào được giới thiệu trong bản cập nhật này. Các thay đổi quan trọng bao gồm:

  • Addressed issue where the policies provisioned using Mobile Device Management (MDM) should take precedence over policies set by provisioning packages.

  • Addressed issue where the Site to Zone Assignment List group policy (GPO) was not set on machines when it was enabled.

  • Addressed issue where the AppLocker rules wizard crashes when selecting accounts.

  • Addressed issue where the primary computer relationship is not determined when you have a disjoint NetBIOS domain name for your DNS Name. This prevents folder redirection and roaming profiles from successfully blocking your profile or redirects folders to a non-primary computer.

  • Addressed issue where an access violation in the Mobile Device Manager Enterprise feature causes stop errors.

  • Security updates to Microsoft Edge, Microsoft Windows Search Component, Microsoft Scripting Engine, Microsoft Windows PDF Library, Windows Hyper-V, Windows Server, Windows kernel-mode drivers, Windows Subsystem for Linux, Windows shell, Common Log File System Driver, Internet Explorer, and the Microsoft JET Database Engine.

Nếu bạn đã cài đặt bản cập nhật cũ hơn, thì chỉ các bản sửa lỗi mới có trong gói này mới được tải xuống và cài đặt trên thiết bị của bạn.

Cách nhận bản cập nhật này

Bản cập nhật này sẽ được tải về và cài đặt tự động từ Windows Update. Để có được gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy truy cập trang Microsoft Update Catalog. Sau khi bản cập nhật này được cài đặt, mã hiệu build sẽ là 15063.540 cho tất cả các thiết bị Windows 10 phiên bản 1703. Sau khi hệ thống tải và cài đặt cập nhật yêu cầu khởi động máy để hoàn tất bản cập nhật.

Bình luận

avatar
  Subscribe  
Notify of