Hôm nay vnnotes sẽ chia sẻ với bạn cách resize ảnh trên server PHP đơn giản và dễ dùng nhất

Tạo file ResizeImage.php với code:

Cách dùng Class trên:

Ví dụ dưới đây chúng ta sẽ resize ảnh picture.jpg thành kích thước 250×400 sau đó lưu thành file picture2.jpg

Nếu bạn muốn resize theo chiều rộng và vẫn giữ đc tỷ lệ giữa chiều rộng và chiêu cao thì tham khảo ví dụ dưới.
Ví dụ này sẽ resize chiều rộng file ảnh picture.jpg thành 250 và lưu ra file picture2.jpg
Ngoài ra, bạn có thể resize theo tỷ lệ.
Vd sau sẽ resize file ảnh giảm xuống còn 1 nửa (50{a800a251b634c5d11f20a2d07a906847a3b3472666285838eb476f2ac984752d})
Bạn có thể resize từ 1 file sau đó xuất ra nhiều file khác nhau. ví dụ sau sẽ resize file picture.jpg có nhiều cao 500px lưu thành file picture2.jpg và chiều cao 200px lưu thành file picture3.jpg
Ví dụ sau sẽ xuất thẳng xuống trình duyệt và cho trình duyệt nhận biết đây là ảnh qua header và không cần lưu thành file.
Dưới đây là 1 ví dụ cho phép upload 1 ảnh thông qua form rồi resize ảnh thành có chiều rộng 250px rồi xuất ra trình duyệt.(Lưu ý khoảng trắng trước <?php và sau ?>)