Thỉnh thoảng, nhìn các thông báo và các hình ảnh trên màn hình khóa Windows 10 cũng là một trải nghiệm khá thú vị. Nhưng theo cài đặt mặc định, màn hình khóa sẽ chỉ sáng trong vòng 1 phút, và dĩ nhiên bạn hoàn toàn có thể thay đổi khoảng thời gian này.

Trên Windows 10, tương tự như Windows 8.1, có một màn hình khóa (Lock Screen) trước khi bạn đăng nhập vào. Trên màn hình khóa này hiện lên ngày – giờ, tình trạng nhanh chóng của các ứng dụng, và quan trọng hơn là một hình ảnh nền, mà thông thường là ảnh người dùng chọn hoặc từ Windows Spotlight.

Trong khi màn hình khóa hiển thị những thông tin hữu ích và hình ảnh đẹp, mặc định nó chỉ được hiển thị trong 60 giây kể từ khi tài khoản Windows 10 ở trạng thái khóa. Điều này xảy ra ngay cả khi bạn thay đổi các tùy chọn không bao giờ tắt màn hình hoặc không bao giờ đặt máy tính vào trạng thái Sleep.

Sau khi hết thời gian 60 giây, màn hình máy tính sẽ tắt. Đây là một chức năng, mà vì một lý do bí ẩn, người dùng không thể tùy chỉnh trong Control Panel hay Settings. Tuy nhiên, vẫn có thể sửa đổi Registry hay thông qua CMD (Command Prompt) để có thể thay đổi theo ý muốn của chúng ta.

Cách 1: thay đổi Registry

 • Nhấn tổ hợp phím Windows key + R để mở hộp thoại Run, gõ regedit, và nhấn OK.
 • Tìm đến đường dẫn sau:
HKEYLOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power\PowerSettings\7516b95f-f776-4464-8c53-06167f40cc99\8EC4B3A5-6868-48c2-BE75-4F3044BE88A7
 • Ở khoảng trắng bên phải, click đôi vào DWORD Attributes.
 • Đổi giá trị từ 1 sang 2.
 • Nhấn OK.

h9yul

Các bước trên chỉ để Windows 10 hiện lên lựa chọn “Console lock display off timeout”. Bây giờ, chỉ việc tùy chỉnh thời gian tắt (timeout) theo ý bạn bằng các bước sau:

 • Nhấn tổ hợp phím Windows key + X để mở Power User menu và chọn Power Options.
 • Click vào Change plan settings.

h9md8

 • Click vào Change advanced power settings.

Thay đổi thời gian sáng màn hình khóa trên Windows

 • Tại Advanced settings, kéo xuống mà mở rộng phần Display.
 • Bây giờ bạn có thể thấy lựa chọn Console lock display off timeout, click đúp vào đó.
 • Thay đổi qua thời gian bạn muốn, tính theo đơn vị phút.
 • Click Apply.
 • Click OK.

h9yod

Khi đã hoàn thành các bước trên, có thể kiểm tra bằng cách khóa màn hình (tổ hợp Windows Key + R) và hãy chờ cho đến khi màn hình khóa tắt đi.

Bạn có thể quay trở lại từ đầu bất cứ lúc nào bằng cách làm ngược lại, riêng tại bước 4 đổi giá trị của Registry từ 2 về 1.

Cách 2: sử dụng CMD (Command Prompt)

  • Dùng tổ hợp phím Windows key + X để mở Power User và chọn Command Prompt (admin).
  • Gõ câu lệnh sau và nhấn Enter:
   powercfg.exe /SETACVALUEINDEX SCHEME_CURRENT SUB_VIDEO VIDEOCONLOCK 60

   Lưu ý: Bạn phải đổi “60” trong câu lệnh trên thành quãng thời gian bạn muốn (tính theo đơn vị giây, ví dụ: 2 phút thì hãy thay số 60 thành 120, hay 5 phút thì gõ vào 300).

  • Gõ câu lệnh sau và nhấn Enter:
   powercfg.exe /SETACTIVE SCHEME_CURRENT

command-prompt-powercfg

 • Khóa màn hình (Windows key + L) và tận hưởng thành quả.

Câu lệnh ở bước 2 chỉ hoạt động khi máy tính bạn sử dụng nguồn điện xoay chiều (AC power). Thay thế /SETACVALUEINDEX thành/SETDCVALUEINDEX để có thể sử dụng trên các laptop và tablet ở chế độ dùng pin.

Trên là 2 cách làm để có thể nâng thời gian hiển thị màn hình khóa lên theo ý muốn. Tuy nhiên, sử dụng Registry hay dùng các câu lệnh CMD có thể tác hại đến máy nếu xảy ra các sự cố không ngờ. Hãy cân nhắc kỹ và chúc các bạn thực hiện thành công!