Như vậy là Windows 10 đã chính thức phát hành cho người dùng Windows 7/8.1, nếu như bạn đang cố gắng cài đặt qua Windows Update không thành công thì hãy dùng các ISO dưới đây.

Danh sách ISO sẽ tiếp tục được cập nhật và bổ sung Mirror:

Fshare:

Host khác: